Reklamationer

Nedan finns en reklamationsblankett som kunden kan fylla i och skicka till oss. Fyll i alla uppgifter noggrant.

Reklamationsblanketten (finska)

Innan reklamationsblanketten skickas iväg har kunden anledning att försäkra sig om att dörrens medföljande monterings- och underhållsinstruktioner har efterföljts. Instruktionerna bör läsas noggrant.

  • Har dörren förvarats på rätt sätt?
  • Har eventuella transportskador antecknats i fraktsedeln?
  • Har dörren monterats på ett korrekt sätt?
  • Om dörren har problem med Abloys låskista, tag kontakt med närmaste Abloy-auktoriserade butik.

Om reklamationen vid besök visar sig vara ogrundad, kommer ersättning utkrävas.