Specialdörrar

Kaskipuu levererar också specialdörrar som brand-, ljudisolerings- och värmedörrar för krävande ändamål. Dörrarna har testats enligt VTT:s standarder. Konstruktionen avviker från standarddörrar men har oförändrat utseende.

Massiv brand- och ljudisoleringsdörr

Classic-ytterdörr UO1 finns också som 1-bladig (finns ej som pardörr) brand- och ljudisoleringsdörr.


Brand- och ljudisolerade dörrar med glasöppning

\"

Balkongdörr PO4 finns även som brand- och ljudisoleringsdörr. Läs mer om brandklassade dörrar och ljudisoleringsvärden på produktsidorna under mätningsresultat.