Thermodörr

Marknadens varmaste ytterdörr, U-värde 0,6-0,75

Kaskipuu har utvecklat en ytterdörr med Thermo-konstruktion som förbättrar isoleringsförmågan avsevärt. Alla våra HDF-ytterdörrar kan fås med Thermo-konstruktion . Dörrens utseende förändras inte, men värmevärdena blir bättre. Med Thermokonstruktion kan U-värden ned till 0,6 uppnås.

1,0-dörr

1,0-dörren är tunnare än Thermodörren men uppfyller de senaste kraven på u-värde.

Thermo-konstruktion

U-värde 0,6-0,75

1,0-konstruktion